KORVRAPPORTEN 2022

KORVRAPPORTEN - VÅRA FAVORITKORVAR 
OCH SÅ VILL VI ÄTA DEM

Så många som 95% av alla svenskar äter korv. Men vad är den viktigaste faktorn vid val av korv, vilken är svenskarnas favoritkorv och vilka tar en stödkorv på stan? Svaren får du i Korvrapporten 2022, en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv, som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskmärkning. Vad utgör egentligen den bästa korven? Läs hela korvrapporten här.